Friday, May 18, 2007

Marifah

Dalam beberapa minggu yang lepas, saya diperkenalkan dengan satu website baru mengenai Islam, Marifah. Bagus sekali kandungan website tersebut. Kebanyakan karya yang dipaparkan dalam bentuk artikel adalah terjemahan bahasa Inggeris hasil tulisan ulama-ulama Ahl Sunnah wal Jamaah. Antara subjek yang dipersembahkan dalam website Marifah ialah hadith, fiqh, aqidah, tasawwuf dan biografi ulama-ulama Ahl Sunnah wal Jamaah. Biografi Shaykh al-Barzanji juga menghiasai sudut biografi website ini.Marifah sedang mencari mana-mana individu yang berminat untuk menterjemahkan karya-karya klasik untuk dipaparkan dalam website tersebut.Beberapa tokoh ulama seperti Dr Gibrail F. Haddad dan Sidi Muhammad Afifi al-Akiti menyatakan sokongan terhadap website Marifah.Jika anda berminat, layarilah Marifah di sini.

No comments: