Thursday, March 18, 2010

Shaykh Ali Ghoma:Matan Arba'in


Kuliah yang membicarakan hadith 40 yang disusun oleh Imam Nawawi (rahimahullah) oleh Mufti Mesir, Shaykh Ali Ghoma.Sesiapa yang ingin mengikuti keseluruhan pengajian, sila ke laman web ini. Disampaikan dalam bahasa Arab dengan sarikata bahasa Inggeris.

No comments: