Sunday, June 19, 2005

Deen Intensive Dublin (2nd Call)

Date: 20th June 2005(Monday) until 19th of July 2005
Venue: Dublin Mosque, South Circular Road, Dublin 8
Fees: 40 euros, 10 euros per week (negotiable)
Sheikh: Al Fadhil Ustaz Mohammed Fauzi Abdul Aziz al-Hadrami
Graduated from Dar Mustafa, Tarim in Yemen
Degree in Syari'ah from University of Al-Azhar, Egypt
Currently doing Masters in University Al-Azhar, Egypt


Texts that will be covered, insya Allah with 'isnad' or chain of transmission that can be traced back to the authors. Certificate of completion of the texts will be issued at the end of the course.

Please note that text no. 4 is newly added text, replacing Aqidah Awwam of Sheikh Ahmad Marzuki.

1) RISALAH JAMIAH by Shaykh al-Habib Ahmad bin Zayn al-Habshi. (It covers the basics of worship according to the Shaafi'i madhhab and is, according to the author a concise abridgement of the works of Imam al-Ghazali.The text concludes with a section on tasawwuf, and instills in the student a knowledge of the various spiritual diseases)

2) MATAN ARBAIN NAWAWIYYA or 40 Hadith of Imam Nawawi.(A must-learn and most important compilation of hadith, featuring the carefully selected hadith that are considered pillars of Islam)

3) BIDAYATUL HIDAYAH by Hujjatul Islam Imam Ghazali (The book is for beginners in Tasawwuf, a ladder for new-comer in Tasawwuf.Great corpus of celebrated Hujjatul Islam, al-Ghazali apart from Ihya' Ulumuddin)

4) SABILUL IDDIKAR WA I'TIBAR BIMAA YAMURRU BIL INSAN by Imam Habib 'Abdallah 'Alawi al-Haddad. (Available in Malay and English with titles 'Lives of a Man', translated by Dr Mostafa Badawi and 'Peringatan Tentang Umur Insan', translated by Syed Ahmad Semait.The corpus tackles the issue of life and the staging of human life, from the creation of soul, in mother's womb until in barzakh and in hereafter).

5) NASSAIH DINIYYAH WAL WASAYYA IMANIYYA by Imam Habib Abdallah Alawi al-Haddad (Available in Malay Language titled 'Nasihat Agama dan Wasiat Iman'.Also a great book in Tasawwuf, a corpus that not only cover Tasawwuf subjects but also a mixture of 'Aqidah and Fiqh.One of the most famous book in Syafi'is madrasahs worlwide)


All are welcome even if is not for full 4 weeks of study.Please contact:

Shafiq Ayman bin Rosland,

Secretary,

Persatuan Pelajar Islam Malaysia Ireland (PPIMI)

Email: ibnu_taimiyyah@yahoo.co.uk

Phone: +353857320293


Monday, June 13, 2005

Salam dari Habib Umar

Akhirnya setelah beberapa hari menunggu, berjaya juga aku hubungi Ustaz Fauzi di kediamannya di Mansurah.Insya Allah, dia akan mencuba utk mendapatkan tiket ke Dublin pada 17 Jun.Walaupun mungkin tarikh program kami akan tersasar sedikit, perkara tersebut tidak akan menjadi masalah besar.Yang paling utama, program DID dapat diteruskan.
Ustaz Fauzi juga sempat menceritakan tujuan pemergiannya ke Yaman.Rupa-rupanya dia bertemu dengan salah seorang gurunya yang juga pengasas Dar Mustafa, Habib Umar Hafeez.Menurut Ustaz Fauzi, Habib Umar gembira dengan perancangan kami untuk memulakan daurah tahunan secara talaqqi di Ireland.Habib Umar turut berkirim salam kepada penuntut-penuntut Malaysia di Ireland dan UK yang akan turut serta dalam DID.Malahan, dia secara peribadi memilih teks-teks yang bakal dipelajari sepanjang DID.Menurutnya, adalah lebih baik jika teks 'Aqidah Awwam' digugurkan dahulu.Lagipun, dalam kitab 'Nasaih Diniyya wa Wasayya Imaniyya' sudah ada chapter khusus untuk 'aqidah ahlu sunnah.Jadi, mungkin kurang keperluan untuk membaca kitab 'Aqidah Awwam' tersebut.Teks tersebut akan digantikan dengan satu lagi kitab tasawwuf Imam Abdullah 'Alawi al-Haddad, 'Sabilul Iddikar wa 'Iktibar fi Umuril Insan' atau terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Syed Ahmad Semait, 'Peringatan Tentang Umur Insan'.Habib Umar sangat-sangat berharap teks tersebut dapat dibaca sewaktu pengajian.Jadi, final list untuk teks DID adalah seperti berikut:

1) Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali
2) Nasaih Diniyya Wa Wassaya Imaniyya oleh Imam Habib Abdullah 'Alawi al-Haddad
3) Matan Arbain Nawawiyya oleh Imam Nawawi
4) Sabilul Iddikar wa Iktibar fi Umuril Insan oleh Imam Habib Abdullah 'Alawi al-Haddad
5) Risalah Jamiah oleh Sheikh Habib Ahmed Zayn al-Habshi

Wednesday, June 08, 2005

Ustaz Fauzi mungkin akan tiba lewat di Dublin kerana masalah 'terkandas' di Yaman.Program D.I.D mungkin terpaksa ditangguhkan barang sehari dua.Dugaan.......dugaan.....Mudah-mudahan urusan program ini akan bergerak lancar.Pada awalnya Ustaz Fauzi bercadang untuk berangkat ke Dublin pada 15 Jun dan pengajian akan bermula pada 17 Jun.Tamat program di Dublin, kami akan berangkat ke Glasgow, Scotland untuk 'weekend programme' pada 23 dan 24 Julai atas jemputan komuniti Malaysia terutamanya post-graduate di sana.Kakak Farahidah Mohammed yang menjadi 'organizer' untuk program ini.Kemungkinan besar tajuk pengisian yang telah dipilih ialah 'Aqidah dan Tuntutannya'. Sekarang, saya sendiri agak gusar bilakah tarikh Ustaz Fauzi akan ke mari.Jika terlalu lewat, kemungkinan akan 'terkorban' program di UK.Kami turut merancang untuk menziarahi Sidi Abdul Aziz Ahmed di Scotland sambil mengucapkan penghargaan kerana membenarkan kami menggunakan terjemahan Risalah Jamiahnya.